« terug naar vorige pagina

Uw belang

Klacht, tip of compliment

Heeft u een klacht, compliment of een tip? Over één van de medewerkers of over het centrum? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden of ontevreden over bent. Wij horen uw mening graag!

Wilt u uw mening delen met het management van het ECT of komt u er samen niet uit, vul dan het formulier voor klachten in. U kunt ook een formulier krijgen van de doktersassistente.  Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht. Bent u tevreden, heeft u een tip of compliment vul dan het formulier voor tips en complimenten in.

Waarover kunt u klachten, tips en complimenten indienen?

Laat ons weten wat u vindt van onze zorgverleners en faciliteiten van het Eerstelijns Centrum Tiel. U kunt een klacht, tip of compliment doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

De betreffende zorgverlener neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw opmerkingen ook om onze dienstverlening te verbeteren.

Wie behandelt de klachten?

Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende of de praktijkhouder waar uw reactie betrekking op heeft. Hij/zij neemt contact met u op om te bespreken hoe de klacht of tip het beste opgelost kan worden. Of hoe het compliment bij de juiste mensen terecht komt.

De klachten worden ook behandeld door de interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit:

  • Dhr. M.R. Leeflang, directeur
  • Mevr. N. Metzger, manager kwaliteit en zorginnovatie
  • Mevr. B.C.M. Tanck-Boersbroek, huisarts

De commissie bespreekt de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan.

Externe klachtenregeling

Indien u het gevoel heeft dat er onvoldoende mee gedaan wordt kunt u zich wenden tot gespecialiseerde onafhankelijke klachten organisaties van de SKGE  (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).