« terug naar vorige pagina

Vacature cliëntenraad

Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) is op zoek naar een lid voor onze cliëntenraad

Functie

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van het ECT. Gevraagd of ongevraagd geeft u advies aan het ECT-Bestuur. De cliëntenraad kijkt met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van het ECT aansluit bij de zorgbehoeften van onze cliënten. De cliëntenraad houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van de verschillende zorgprogramma’s die het ECT aanbiedt.

Welke cliënten zoeken wij?

 • U heeft affiniteit dan wel ervaring met de gezondheidszorg. In het bijzonder met de dienstverlening en belangen van de cliënten van het ECT;
 • U bent woonachtig in Tiel en u neemt deel aan een zorgprogramma van het ECT;
 • U kan zich inleven in de belangen van cliënten en bent in staat om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
 • U bent in staat beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en te adviseren vanuit het cliëntenperspectief;
 • U bent in staat afstand te nemen van de problematiek, de grote lijnen erin te ontdekken en de losse puzzelstukjes aan elkaar weten te verbinden (‘helicopter-view’)
 • Interesse in zorgwetgeving;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Als onderdeel van de procedure zal een positieve Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen worden overgelegd, vanzelfsprekend worden de kosten hiervan vergoed;
 • Een beschikbaarheid tussen de 80 en 100 uur per jaar.

Wie bent u?

 • U bent kritisch, tactvol en constructief in uw optreden;
 • U bent in staat om voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen, u beschikt over een open houding en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kunt samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de cliëntenraad.

Wat kunt u verwachten van het van het ECT?

U kunt scholingsmogelijkheden naar behoeften verwachten zodat u uw taken optimaal kunt uitvoeren. Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkostenregeling geldt.

 REAGEREN?

Uw reactie kunt u t/m 16 januari 2022 sturen naar secretariaat@ecttiel.nl ovv vacaturenummer 94. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alma van Baal, voorzitter cliëntenraad, via a.vanbaal@ecttiel.nl.