« terug naar vorige pagina

Clientenraad

Kennis, ervaring en een groot kloppend hart
Aysenur en Annemiek vervangen Antoine Timmermans en Frederik Bennis. Aysenur werd benaderd door Frederik en Annemiek voelde zich aangesproken door onze oproep op LinkedIn. Met hun komst is de cliëntenraad weer compleet én helemaal klaar om te starten. Het interview voor dit artikel is de eerste kennismaking van de leden en de aftrap van hun werk. Na ruim een uur praten is duidelijk dat hier een powerteam zit met gezamenlijk tientallen jaren aan ervaring en kennis op diverse vlakken. Voeg daar een groot kloppend hart voor de medemens aan toe en je hebt de perfecte combinatie.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

Alma van Baal
Alma werkt als ambtenaar Sociaal Domein bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij zet zich in voor mensen met geldzorgen. Sinds kort is zij projectleider van het Startpunt Scheiden. Dit is een eerste project om verbinding te maken tussen het sociaal domein en het juridisch domein. Haar eerste periode in de raad vond ze interessant, maar ook een zoektocht naar de rol van de raad. Alma: “Onze rol gaat over medezeggenschap. Dit gaat over de grote thema’s die van invloed zijn op de patiënt. Hierop geven wij advies en in sommige gevallen is instemming van ons nodig. Bijvoorbeeld bij digitalisering en geïntegreerde zorg. Deze ontwikkelingen moeten zowel de zorgmedewerkers als de patiënt dienen.”

Aysenur Kabalay
Aysenur is dankzij haar indrukwekkende cv een bekend gezicht in Tiel. Samen met haar man is ze eigenaar van Kabalay Holding; de supermarkt Anatolia is hun familiebedrijf waarin ook hun drie zonen werken. Daarnaast zet ze zich als vrijwilliger voor verschillende organisaties op vele fronten in voor vrouwen, mensen die laaggeletterd of analfabeet zijn en/of een niet-Westerse achtergrond hebben. Aysenur: “Ik weet dat veel mensen belemmeringen ervaren in het benaderen van de zorg. Ze zijn niet digitaal vaardig, weten niet hoe het systeem werkt of stuiten op een taalbarrière. Ik wil een brug zijn tussen hen en de zorg.” 

Annemiek van der Elst
Annemiek is zelfstandig belastingadviseur met veel opdrachtgevers uit de zorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Ze kent de zakelijke kant van de zorg goed. Ze draagt graag als vrijwilliger haar steentje bij aan initiatieven in en om haar eigen woonplaats Tiel, zoals in het verleden Tiel Maritiem en de Rode Kruis Bloesemtocht. Annemiek: “Ik heb veel affiniteit met de zorg en zie zelf als cliënt ook zaken die anders kunnen. Digitalisering en eenzaamheid vind ik belangrijke thema’s. Door dit samen aan te pakken, kunnen we grotere stappen maken.”

Inzet van de cliëntenraad
Alma, Aysenur en Annemiek zijn ieder circa 100 uur per jaar in touw voor de cliëntenraad. Ze vergaderen acht keer per jaar, voeren gesprekken met ons bestuur en nemen ook zitting in diverse werkgroepen. Waar nodig, volgen ze relevante cursussen en verdiepen ze zich in de onderwerpen die voor ons als organisatie en voor onze patiënten en cliënten van belang zijn. De drie hebben zin in hun taken en de samenwerking. Of zoals Annemiek besluit: “Na deze eerste kennismaking voelt het nu al als een team!”

  • De cliëntenraad is bereikbaar via e-mail: clientenraad@ecttiel.nl of telefoon (0344) 640 953 (ECT- secretariaat).
  • De cliëntenraad is niet het aanspreekpunt voor klachten over de zorg(verlener), gang van zaken, e.d. Die kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie: ecttiel.nl/formulier-voor-klachten, of telefonisch via het ECT- secretariaat.

Op de foto: de leden van de Cliëntenraad ECT met van links naar rechts Aysenur Kabalay, Alma van Baal en Annemiek van der Elst.