Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Afspraak maken

  • Bel: 0344-663310

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Over de praktijk

De Pedagogische Praktijk Tiel biedt pedagogische en psychologische hulpverlening bij emotionele, gedrags- en leerproblemen van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen

 

Veel problemen komen en gaan in het leven van een kind of een jongere. De één wat groter en de andere kleiner. Meestal gaan ze zonder al te veel inmenging van anderen vanzelf weer voorbij of het kind groeit er overheen.

Soms echter gaat het niet vanzelf, helpt alleen een goed gesprek niet meer en is hulp van buitenaf nodig.....

Vaak denken ouders of kinderen dan dat ze gefaald hebben. Ze kunnen het immers niet zelf oplossen? Maar er zijn soms omstandigheden waardoor de dingen lopen zoals ze lopen. Alle partijen handelen vaak intuïtief vanuit goede bedoelingen en intenties.

Regelmatig spelen er bij problemen meerdere factoren een rol. Vaak is er sprake van een wisselwerking tussen het kind en de ouder of tussen het kind en zijn omgeving.

De Pedagogische Praktijk Tiel (PPT) kan professionele hulp op maat bieden. Hiertoe proberen wij de oorzaken van de problemen te achterhalen en aan te pakken.

Openingstijden

Medewerkers

Emmy Bucher
NVO Orthopedagoog - praktijkhouder

Alvorens zij is begonnen met haar eigen praktijk, is Emmy jarenlang werkzaam geweest als groepsleidster in internaten: eerst met moeilijk opvoedbare kinderen en later met kinderen van binnenvaartschippers. Na haar studie orthopedagogiek is zij begin 2000 gestart met Pedagogische Praktijk Tiel als orthopedagoog en later als generalist, wat betekent dat zij haar beroepsbekwaamheidsregistratie en haar diagnostiekregistratie heeft behaald. Zij is breed inzetbaar voor zowel sociaal emotionele, als gedragsmatige, als leerproblemen. Verder is zij ook werkzaam als EMDR therapeut, Cogmed coach en is zij Dyslexie Deskundige. Emmy is eigenaar van de praktijk.
Zij is aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen), bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en bij de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen).
Verder is zij lid van de Vereniging PsyZorg Rivierenland.

Dorinda Bucher
Orthopedagoog

Dorinda is sinds januari 2018 als orthopedagoog werkzaam in onze praktijk. Zij doet met name behandelingen, zowel in groepsverband als individueel, maar daarnaast verricht ze ook psychologisch onderzoek.
Naast haar werkzaamheden voor de praktijk geeft ze ook trainingen voor o.a. Young Impact en Team Alert.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent