« terug naar vorige pagina

Over het ECT

Gezondheidscentrum en zorggroep

Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT)  is een gezondheidscentrum. Hier staat uw gezondheid centraal bij meer dan 20 goed samenwerkende disciplines.

Het ECT is ook een een multidisciplinaire zorggroep: een samenwerkingsverband van eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Wij hebben als doel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische aandoeningen te verbeteren. Dit doen wij door samen goede afspraken te maken in samenspraak met patiënten en een gezamenlijk patiëntendossier te hanteren. We noemen dit “zorgprogramma’s”

Complicaties vaker worden voorkomen door deze manier van werken en het leven met een chronische aandoening is dragelijker.

 

U kunt bij het ECT rekenen op optimale zorg.

Dit is wat wij daarmee bedoelen:

Wij zien u als een geheel mens en dus méér dan alleen uw ziekte. Onze zorg sluit daar op aan.

Gezondheid betreft lichamelijke of psychische klachten en is ook veerkracht, functioneren en méédoen in de samenleving . Dat is wat wij samen met u willen bereiken.

Wij willen u begrijpen en u helpen te begrijpen wat er aan de hand is. We luisteren naar wat voor u het belangrijkste is. En we bepalen samen met u wat voor u optimaal is.

Ieders specialisme is, waar nodig, voor u beschikbaar. Wij werken vanuit onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat we van elkaar weten wat wij doen en laten onze werkwijzen op elkaar aansluiten. Door op deze manier te werken kunt u er op vertrouwen dat uw zorg vloeiend verloopt.

Welke zorgprogramma’s biedt het ECT aan? Binnen een zorgprogramma zetten verschillende zorgaanbieders zich gezamenlijk in voor de behandeling van uw zorgvraag of aandoening. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis specialisten, fysiotherapeuten en diëtisten.

 • Diabetes Mellitus (type 2)
 • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
 • ASTMA
 • Hart- en vaatziekten
 • Kwetsbare ouderen
 • Geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn

De activiteiten voor 2018 en 2019 leest u in het ECT Zorgaanbodplan 2018-2019

Jaarverslag

Publiek jaarverslag ECT 2018

Bestuur

 • Het Eerstelijns Centrum Tiel heet officieel Stichting Multidisciplinair Eerstelijns Zorgcentrum Tiel. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld:
  Bestuursfunctie Professie
 Dhr. Drs. R.M.J. Edelbroek Voorzitter Huisarts
 Dhr. Drs. E.G. Bakker Penningmeester Apotheker
 Dhr. G. Verbeek Secretaris Fysiotherapeut
 Mw. Drs. A.T.D. Reesink-De Vries Bestuurslid Huisarts

Raad van Advies

  functie  
 Mw. Dr. Ir. H.W. Vaandrager Associate Professor Health and Society Wageningen Universiteit
 Dhr Mr. B.R.D.  Aitton Notaris Aitton Notarissen
Dhr. A. Maussart Adviseur  

Management

 • Dhr. M.R. Leeflang, directeur, 0344-640950, m.leeflang@ecttiel.nl
 • Mw. N. Metzger, Manager Kwaliteit en ZorgInnovatie, 0344-640956, n.metzger@ecttiel.nl
 • Mw. C.J.M. Dolmans, stafmedewerker, HRM en financieel, 0344-640952, c.dolmans@ecttiel.nl
 • Bestuurssecretariaat:  0344-640-953, secretariaat@ecttiel.nl