« terug naar vorige pagina

Over het ECT

Optimale zorg – daar kunt u bij het ECT op rekenen

Wij zien u als mens en hebben oog voor fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. We focussen ons op uw veerkracht en wat het leven voor u betekenisvol maakt. U heeft regie over uw eigen gezondheid. Samen kijken we welke ondersteuning daarvoor nodig is.

De disciplines binnen het ECT zijn waar nodig, voor u beschikbaar. Wij werken vanuit onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat uw ondersteuning goed op elkaar is afgestemd.

Gezondheidscentrum en zorggroep

Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) is een gezondheidscentrum. Uw gezondheid staat bij meer dan 20 goed samenwerkende disciplines centraal.

Het ECT is ook een multidisciplinaire zorggroep: een samenwerkingsverband van eerste- en tweedelijns zorgaanbieders voor mensen met een chronische aandoening.

Welke zorgprogramma’s biedt het ECT aan?

Binnen een zorgprogramma zetten verschillende zorgaanbieders zich gezamenlijk in voor uw gezondheid. Deze zorgprogramma’s zijn bij het ECT beschikbaar:

  • Diabetes Mellitus (type 2), Cardio Vasculair Risico Management, Atriumfibrilleren, Hartfalen, Chronische Nierschade
  • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), Astma
  • Zorg voor kwetsbare ouderen
  • GGZ: jeugdzorg, zorg voor patiënten met een ernstige psychische aandoening

De missie, visie en activiteiten voor 2020 tot 2025 leest u in het ECT Zorgaanbodplan 2020-2025

Jaarverslag

Publiek Jaarverslag Eerstelijns Centrum Tiel 2023