Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten via internet:

De apotheker vraagt akkoord van de huisarts en u ontvangt een bericht zodra uw herhaalbestelling klaar staat in de apotheek, het afhaalpunt of de afhaalautomaat. 

Vraag alleen bij uitzondering telefonisch een recept aan bij uw huisarts.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

Als u bent ingeschreven als patiënt bij huisarts J. Varkevisser kunt u online de afspraak inplannen via Mijngezondheid.net of op werkdagen telefonisch een afspraak maken van 8.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 0344- 613 889

Afspraak maken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Moet ik naar de dokter?

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet

Wij voorzien u direct van advies

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten? Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar Thuisarts.nl, een website met betrouwbare informatie over gezondheid en ziekten.

U kunt de informatie van Thuisarts gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp

Moet ik naar de dokter?

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

MijnGezondheid.net

Regel uw gezondheidszaken eenvoudig online

MijnGezondheid.net en MedGemak bieden de mogelijkheid om o.a. online vragen te stellen middels een e-Consult en uw medische dossier online in te zien. Zo heeft u altijd en overal inzage in uw eigen gezondheid.

Makkelijk en betrouwbaar!

Voor meer informatie: ga naar www.mijngezondheid.net.

Koppel de app MedGemak:

 Uw privacy staat voorop.

Uw gegevens in MijnGezondheid.net en MedGemak zijn goed beveiligd door de koppeling met uw DigiD account. Geef uw inloggegevens nooit aan anderen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Actueel nieuws

Belangrijke informatie voor bewoners van kleinschalige woonzorgcentra

Nieuwe inwoners van Tiel met een WLZ-indicatie die op een nieuwe locatie gaan wonen in een kleinschalig woonzorgcentrum kunnen in verband met de complexiteit van de benodigde zorg niet ingeschreven worden bij de huisartsenpraktijken van het ECT.

De huisarts kan deze zorg niet leveren.

Bloedafname ECT

ECT Teisterbant, Dodewaardlaan Tiel

Voor bloedafname maakt u een afspraak via de website van het ziekenhuis. Hier vindt u ook de openingstijden.

www.ziekenhuisrivierenland.nl/prikpoli

WAT HEB JIJ NODIG OM JE BETER TE VOELEN?

Je bent meer dan een aandoening of een ziekte. Wat heb jij nodig om je beter te voelen?
Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden?
Vul de vragenlijst in en krijg inzicht in wat voor jou belangrijk is. Of je nu inziet dat je toch meer moet gaan bewegen, behoefte hebt aan contact of aan meer rust, het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.

Lees meer

Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts, over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Lees meer

Kunt u een afspraak niet nakomen? Belt u ons dan minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Doet u dat niet? En verschijnt u niet op uw afspraak. Dan krijgt u een rekening.

 

 

 

 

 

Lees meer

Over huisartsenpraktijk Varkevisser

Welkom bij huisartsenpraktijk Varkevisser

De volgende huisartsen werken in onze praktijk:

 • Huisarts J. Varkevisser
 • Huisarts E. Sassen

Wij zijn gevestigd in het gezondheidscentrum "Eerstelijns Centrum Tiel" (ECT). 

Meer praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Sassen Tiel

Openingstijden

Qualizorg

Neemt u ook deel aan het onderzoek?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze huisartspraktijk en onze medewerkers. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Medewerkers

J. Varkevisser
Huisarts
E.H.M. Sassen
Waarnemend huisarts
R. Oskam
Praktijkmanager
H. Peeters
Praktijkondersteuner Somatiek
S. Zondag
Praktijkondersteuner Somatiek
I. Doornweerd
Praktijkondersteuner Somatiek
F. van Zanten
Praktijkondersteuner Somatiek
J. van Neerbos
Praktijkondersteuner Somatiek
J. van Anrooij
Praktijkondersteuner Somatiek in opleiding
H. van den Brink
Praktijkondersteuner GGZ
K. de Boer
Praktijkondersteuner GGZ
N. Igci
Praktijkondersteuner GGZ in opleiding
M. Jansen
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd
M. Brinkhof
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd
A.M. van Zetten
Doktersassistente/ SOH
K. Heikoop
Doktersassistente
E.Verwijlen
Doktersassistente/ SOH
S. Steenis
Coördinerend doktersassistente/ SOH
M. Roberti
Doktersassistente
J. van der Burg
Doktersassistente
C. van Oorsouw
Doktersassistente
J. Edingo
Doktersassistente
C. van den Assem
Doktersassistente
E. Koote
Doktersassistente

Meer informatie

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken.
  Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.
  U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen.
  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
  Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten.
  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
  Heeft u meerdere klachten of vragen of denkt u meer tijd dan anders nodig te hebben ( bijvoorbeeld bij psychische problemen)? Geef het aan bij het maken van uw afspraak, we kunnen er goed rekening mee houden in de planning. Wanneer het door ziekte of lichamelijke beperkingen niet mogelijk voor u is om naar de praktijk te komen, dan kan uw huisarts u desgewenst thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, in overleg met u en eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een visite gewenst is. De assistente is hiertoe opgeleid en volgt de richtlijnen van onze huisartsen. Het huisbezoek is niet bedoeld als vervanging van het spreekuur of in geval van vervoers- of tijdsproblemen.

 • De praktijkondersteuner is een zorgverlener, speciaal opgeleid
  om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen bij bepaalde
  zorgtaken. De meeste taken van de praktijkondersteuner
  liggen op het gebied van chronische aandoeningen.
   Hypertensie (hoge bloeddruk)
   COPD (chronische luchtwegaandoeningen)
   Diabetes mellitus (suikerziekte)
   Cardiovasculair risico management, preventie hart-en vaatziekten
   Astma
   Stoppen met roken
  Bij praktijkondersteuning houdt de huisarts toezicht op het verloop van de behandeling.
  Praktijkondersteuners hebben een vaste overlegstructuur met de huisarts die eindverantwoordelijk is voor hun werkzaamheden.
  Met de praktijkondersteuner kunt u uw situatie uitgebreider bespreken en is er meer tijd om vragen te stellen. Ook is het hierdoor mogelijk om veranderingen in leefstijl beter te begeleiden.

 • POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.
  Wat kan de POH GGZ voor u doen?
  In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.
  Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.
  De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:
  – het verhelderen van problemen;
  – het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  – (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  – nazorg na behandeling in de GGZ.
  – Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent