« terug naar vorige pagina

Eerstelijns Centrum Tiel en Ziekenhuis Rivierenland werken samen aan digitale vaardigheid van patiënten

Van 8 t/m 14 september 2022 vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Ondertussen kunnen en moeten zij steeds meer online regelen. Ook in de zorg. Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder vindt het moeilijk om informatie over hun gezondheid te begrijpen. In Tiel werken het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) en Ziekenhuis Rivierenland samen om deze mensen zo goed mogelijk te helpen om informatie te vinden en begrijpen.

Verborgen probleem, ook in gezondheidszorg

Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat mensen niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Het is veelal een verborgen probleem waarvoor mensen zich schamen. Daardoor blijven hun problemen bestaan. Ook problemen die hun gezondheid betreffen. Het ECT en het ziekenhuis willen dat alle patiënten en cliënten zo goed mogelijk geholpen worden. Dat zij de zorgmedewerkers begrijpen, de weg weten te vinden (in fysieke, telefonische en online contacten), de juiste dingen doen voor hun gezondheid en zich prettig voelen bij de communicatie.

Bewustzijnscampagne zorgmedewerkers

Een begrijpelijke (online) wereld begint bij jezelf. Daarom starten beide partners een bewustzijnscampagne voor de eigen medewerkers. Die is erop gericht om medewerkers zich te laten verplaatsen in laaggeletterde patiënten zodat zij laatstgenoemden beter kunnen helpen. Hoe kom je te weten of iemand problemen heeft met lezen en schrijven? Waar lopen patiënten tegenaan? Snappen zij alles wat ze wordt verteld? Kunnen ze de juiste informatie vinden op websites en in apps? Onderdeel van de campagne is een handzame flyer voor zorgverleners om patiënten met laaggeletterdheid te herkennen en naar de juiste hulpinstantie door te verwijzen, zoals een computercursus of taalhuis in de regio. ECT en ziekenhuis hebben de flyer gezamenlijk ontwikkeld, omdat patiënten zowel bij de huisarts komen als bij de medisch specialist.

Digitaal (v)aardig

Op dinsdag 13 september zal een Digidokter in de centrale hal van Ziekenhuis Rivierenland patiënten ludieke recepten voorschrijven voor een passende taal- of computercursus bij de Bibliotheek Rivierenland, zoals Klik&Tik, Digivitaler, Digisterker of het inloopspreekuur EHBO: Eerste Hulp Bij Online. De patiënten krijgen informatie en leren bovendien de weg te vinden naar andere partijen die hen kunnen helpen, zoals de bibliotheek, de gemeente, het Leerhuis en andere instanties en initiatieven. Kortom, de patiënt wordt digitaal vaardig en de manier waarop dat gebeurt, is (digitaal) aardig.

Doorlopend proces
De activiteiten in de Week van Lezen en Schrijven zijn onderdeel van een doorlopend proces van het digitaal vaardiger en taalvaardiger maken van de patiënt. In de regio Rivierenland is een netwerk rond laaggeletterdheid actief. Hier weten diverse instellingen en organisaties elkaar te vinden in het uitwisselen van initiatieven om laaggeletterdheid te signaleren en aan te pakken. Ook het ECT en Ziekenhuis Rivierenland maken deel uit van het netwerk.