« terug naar vorige pagina

Minister Kuipers praat in Eerstelijns Centrum Tiel met huisartsen

Op donderdag 13 oktober 2022 bracht minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan Tiel. In het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) sprak hij zeven huisartsen uit de regio Rivierenland en Arnhem, waaronder twee huisartsen van het ECT. De artsen deelden hun zorgen met de minister.

Zorgakkoord nog niet getekend

Huisartsen, vertegenwoordigd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), hebben het Integraal Zorgakkoord nog niet getekend. Volgens het kabinet is dit akkoord belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. De huisartsen hebben nog niet getekend omdat zij zorgen hebben over de uitwerking van het zorgakkoord in de praktijk.

Zorgen van huisartsen
De minister wil beter begrijpen waarom de huisartsen nog niet hebben getekend. Ook wil hij vertrouwen creëren, met als hoop dat de LHV in het najaar alsnog overgaat tot ondertekening. In een goed gesprek van 1,5 uur deelden de huisartsen hun zorgen met de minister, waaronder: te weinig tijd voor hun patiënten, te veel administratieve lasten en problemen met de huisvesting. Ook kunnen zij goede initiatieven niet verder uitrollen, maar krijgen zij er wel veel naar zich toegeschoven. De huisartsen zien graag eerst dat er stappen worden gezet in de richting van hun wensen, voordat zij besluiten om het integraal zorgakkoord te tekenen.

Al veel georganiseerd in ECT
Het bezoek van Ernst Kuipers aan Tiel was het eerste van in totaal zeven werkbezoeken. Tiel is onderdeel van één van de zeven LHV-kringen van waaruit de bezoeken van de minister worden gecoördineerd. Het oog viel op Tiel omdat in het ECT al veel is georganiseerd rondom tijd voor de patiënt, werknemerstevredenheid en initiatieven die de kwaliteit van zorg in stand houden en verbeteren.