« terug naar vorige pagina

Nieuw onderdeel van project ‘Kansrijke Start’ bij Eerstelijns Centrum Tiel

PERSBERICHT

Hulp aan zwangere vrouwen om te stoppen met roken

Tiel, 11 januari 2022 – De eerste 1.000 dagen in het leven van een kind – van conceptie tot de tweede verjaardag – zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling. Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) wil samen met de GGD, gemeente Tiel en lokale zorgverleners met het project ‘Kansrijke Start’ kinderen een optimale start geven. Die krijgen ze niet als de moeder rookt. Maar stoppen is moeilijk. Om haar hierbij te helpen, bundelen ECT-zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines de krachten: verloskundigen, de Stoppen met Roken Coach en praktijkondersteuners. 

Schade aan (ongeboren) kind
Als een zwangere vrouw rookt, is dit niet alleen slecht voor haarzelf, maar ook voor haar ongeboren kind. Dat ontwikkelt zich minder goed en komt mogelijk zwakker op de wereld. Het kindje heeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen, leerproblemen, astma en overgewicht. Daarnaast is er een verhoogde kans op een miskraam of vroeggeboorte.

Koolmonoxide; niet te zien, wel te meten
Roken is een verslaving en dat maakt stoppen moeilijk. Veel mensen denken dat het wel meevalt met de schadelijkheid ervan. Immers, de giftige stoffen die je inademt en vervolgens in je bloed komen, zie je niet. Maar ze zijn er wél en goed meetbaar met een speciale koolmonoxidemeter. Koolmonoxide is één van de zeer schadelijke stoffen in het bloed en een goede maat om te zien hoeveel iemand rookt. En dus hoe schadelijk het roken is voor het ongeboren kind.  Zo geeft elke sigaret driemaal zoveel schadelijke stoffen aan het kind dan aan de zwangere zelf.

Meten is weten én een stimulans
Bij het ECT krijgt iedere zwangere vanaf nu de mogelijkheid de koolmonoxidemeter te gebruiken. Het is onderdeel geworden van de consulten bij de verloskundigen. Het gebruik van de meter is eenvoudig: de vrouw ademt in het apparaat. Deze meet de hoeveelheid koolmonoxide, wat een maat is voor de hoeveelheid koolmonoxide in het bloed. Het geeft de vrouw direct inzicht: hoe meer zij rookt, hoe schadelijker dit is voor de baby. Als je weet hoe (slecht) je ervoor staat, is dit een extra stimulans om te stoppen met roken. Een vrouw kan gedurende haar zwangerschap meermaals een meting doen. Op deze manier is het effect (succes!) van minder roken/stoppen ook direct zichtbaar.

Hoge verwachtingen
Het ECT heeft hoge verwachtingen van de inzet van het apparaat. Er zijn verschillende onderzoeken mee gedaan die goede resultaten laten zien. In het Verenigd Koninkrijk zijn de zorgprofessionals zo enthousiast over het apparaat, dat ze het al sinds 2019 inzetten bij alle zwangere vrouwen. De disciplines van het ECT die zijn betrokken bij het project zijn Verloskundig Centrum Meno, Verloskundigenpraktijk Tiel, de Medipro Stoppen met Roken Coach en de praktijkondersteuners van ECT Huisartsen. Het ECT wil op termijn de koolmonoxidemeter inzetten bij de praktijkondersteuners om, naast de zwangere cliënten, ook patiënten extra te motiveren om te stoppen met roken.