« terug naar vorige pagina

Nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus 2

Nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus 2: Eerstelijns Centrum Tiel en Ziekenhuis Rivierenland maken als eersten in Nederland afspraken  

 
Minstens de helft van de mensen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende, ernstig lichamelijke klachten. De nieuwe NHG-Standaard* Diabetes mellitus 2 (DM2) is op 22 november 2021 gepubliceerd. Hierin staat een ander stappenplan voor de glucoseregulatie voor een specifieke groep diabetespatiënten. Deze groep bestaat uit patiënten met diabetes én een zeer verhoogd risico op ischemische hart- en vaatziekten, verslechtering van hartfalen en terminaal nierfalen. Bij deze specifieke groep verminderen SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten het risico op lange termijn. De nieuwe standaard is dus een belangrijke mijlpaal!   
 

 

Eersten in Nederland 
De huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel zijn de eersten in Nederland die samen met hun partners – het regionale netwerk van de Zorggroep Gelders Rivierenland, internisten, vaatchirurgen en cardiologen van Ziekenhuis Rivierenland – afspraken hebben gemaakt over de inzet van deze belangrijke medicatie. En over de onderlinge afstemming erover. Deze goede samenwerking is zeer belangrijk, want diabetespatiënten met zeer hoog risico hebben zowel met de huisarts (eerstelijns zorg) als met specialisten (tweedelijns zorg) te maken; internisten, vaatchirurgen en cardiologen. Zij moeten een duidelijke taakverdeling hebben, van elkaar weten wat zij doen voor de patiënt, inzicht hebben in de medische geschiedenis van de patiënt, afspraken maken over wie de hoofdbehandelaar en daarmee eindverantwoordelijk is, en meer. Dit wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA). Het ECT en haar partners startten al op 23 november 2021, een dag na het verschijnen van de NHG-Standaard DM2, met de uitrol ervan. Dat betekent dat zij al bij de eerstvolgende diabetescontrole bij alle diabetespatiënten kijken of die gebaat zouden kunnen zijn bij instelling op deze medicatie.
 

 

Proactief dankzij goede samenwerking en wederzijds vertrouwen 
Marc Huls, huisarts, kaderhuisarts diabetes en expertarts diabetes van het ECT in Tiel, nam het initiatief voor het maken van de afspraken. Na kort overleg met (de specialisten van) Ziekenhuis Rivierenland en zijn collega-kaderhuisartsen van Zorggroep Gelders Rivierenland bereikten de partners zeer snel overeenstemming over het concept dat Huls had opgesteld. Deze proactieve werkwijze getuigt van een groot onderling vertrouwen en vlotte samenwerking. Dankzij deze afspraken kan de medicatie per direct worden ingezet en kunnen onduidelijkheden tussen de zorgverleners worden voorkomen. Dit is een belangrijke mijlpaal die de gezondheid en veiligheid van de diabetespatiënt ten goede komt.     
 
 

* NHG (Nederland Huisartsen Genootschap)-standaarden zijn richtlijnen voor de huisarts en bedoeld om het medische beleid in diens dagelijkse praktijk te ondersteunen.