« terug naar vorige pagina

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Woont u nog zelfstandig en heeft u 24 uur per dag toezicht of zorg nodig dan kan het noodzakelijk zijn  dat u daarvoor extra zorg krijgt toegewezen. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt o.a. of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met het verblijf in een instelling of tehuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of een woonvorm van de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt en het lukt om de zorg daarvoor in te richten.

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Als u een aandoening, stoornis of handicap heeft
  • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets anders misgaan.
  • En u deze zorg nodig heeft (levenslang)

U kunt bij het CIZ ook een indicatie aanvragen voor:

  • ADL-assistentie (hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
  • Besluit tot opname en verblijf, op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Zie www.ciz.nl hoe het CIZ werkt. De indicatie bij het CIZ kunt u zelf aanvragen. Ook dit kan gedaan worden door de familie of mantelzorger.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u NIET bij het CIZ maar meestal bij uw gemeente via de Wet maaatschappelijke ondersteuning (Wmo) of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

  • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas
  • Aanpassingen aan de woning: bijvoorbeeld een traplift
  • Sociaal leven: ondersteuning bij de sociale contacten en vrijetijdsbesteding
  • Hulp bij opvoeding
  • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz

Meer informatie