« terug naar vorige pagina

Uw Belang

Geen optimale zorg?

Bent u ontevreden over de ondersteuning van zorgverleners of de gang van zaken binnen het centrum?

Over het algemeen werkt het beste om dit met desbetreffende persoon direct te bespreken. Geef aan waar of ontevreden over bent. Wij horen uw mening graag!

Wilt u uw mening liever delen met het management van het ECT of komt u er samen niet uit, vul dan dit formulier in. Vermeld geen persoonlijke medisch-inhoudelijke informatie. U kunt ook een formulier krijgen van de doktersassistente.  Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

En dan?

De betreffende zorgverlener neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw terugkoppeling om waar mogelijk onze dienstverlening te verbeteren.

Wie behandelt de klacht?

Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende of de praktijkhouder waar uw reactie betrekking op heeft. Hij/zij neemt contact met u op om te bespreken hoe de klacht het beste opgelost kan worden.

De klachten worden ook behandeld door de interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit:

  • Dhr. M.R. Leeflang, directeur
  • Mevr. N. Metzger, manager kwaliteit en zorginnovatie
  • Mevr. B.C.M. Tanck-Boersbroek, huisarts

De commissie bespreekt de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan.

Is uw klacht onvoldoende opgepakt?

Kon tijdens persoonlijke gesprekken met de praktijkhouder en de interne klachtencommissie uw klacht onvoldoende opgelost worden, dan kunt u op landelijk niveau een klacht indienen bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Dit is een gespecialiseerde onafhankelijke klachten organisatie.

Heeft u verbetervoorstellen?

Heeft u een tip hoe we binnen het ECT de zorg nog optimaler kunnen organiseren? Dan horen we dit graag; deel het met een medewerker of vul het formulier voor tips in. Dan maken wij graag gebruik van uw ervaringen.

Optimale zorg – samen realiseren

De cliëntenraad helpt ons de gemeenschappelijke belangen van cliënten te borgen

Uw gezondheidsbehoefte vormt het uitgangspunt voor ons. Samen bespreken we hoe waardevolle ondersteuning en zorg er optimaal uit zouden zien en wat we graag zouden willen bereiken. Aan de hand hiervan maken we afspraken met partners en ondernemen we actie om die optimale zorg te bieden.

Wat maakt de cliëntenraad zo waardevol voor het ECT?

De leden van de cliëntenraad kennen de zorgverlening binnen het ECT goed en hebben een groot cliëntennetwerk. Hierdoor kunnen zij een signalerende en adviserende rol vervullen. Van deze ervaring maken we gebruik. De cliëntenraad is ook sparringpartner voor het management. Samen bespreken we beleidsplannen volgen we de uitwerking om optimale zorg te kunnen blijven bieden.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit drie leden. In september 2020 is de officiële benoeming. Daarna stellen de leden zich voor.

Hoe is de cliëntenraad bereikbaar?

De cliëntenraad is per email bereikbaar. Binnenkort publiceren we hier de contactgegevens.

Zou u ook graag actief aan de cliëntenvertegenwoordiging bij willen dragen?

Dat is mogelijk. Zodra de cliëntenraad is geïnstalleerd, volgt hier meer informatie.