« terug naar vorige pagina

Uw Belang

Geen optimale zorg?

Bent u ontevreden over de ondersteuning van zorgverleners of de gang van zaken binnen het centrum?

Over het algemeen werkt het beste om dit met desbetreffende persoon direct te bespreken. Geef aan waar of ontevreden over bent. Wij horen uw mening graag!

Wilt u uw mening liever delen met het management van het ECT of komt u er samen niet uit, vul dan dit formulier in. Vermeld geen persoonlijke medisch-inhoudelijke informatie. U kunt ook een formulier krijgen van de doktersassistente.  Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

In onze huisartsenpraktijken werken naast de praktijkhoudende huisarts ook huisartsen in loondienst van de praktijk en geregeld ook waarnemend huisartsen. Deze laatste groep is zzp-er en derhalve persoonlijk verantwoordelijk voor klachten behandeling. Mocht u onverhoopt een klacht over een waarnemend huisarts hebben, kunt u deze via het ECT klachtenformulier indienen. De waarnemend huisarts zal zelf contact met u opnemen over uw klacht. Net zoals onze huisartsen zijn ook waarnemend huisartsen aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).

En dan?

De betreffende zorgverlener neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw terugkoppeling om waar mogelijk onze dienstverlening te verbeteren.

Wie behandelt de klacht?

Uw klacht wordt behandeld door de leidinggevende of de praktijkhouder waar uw reactie betrekking op heeft. Hij/zij neemt contact met u op om te bespreken hoe de klacht het beste opgelost kan worden.

De klachten worden ook behandeld door de interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit:

 • Dhr. M.R. Leeflang, directeur
 • De heer T. van Tuil, manager geïntegreerde zorg
 • Mevr. B.C.M. Tanck-Boersbroek, huisarts

De commissie bespreekt de binnengekomen klachten en de afhandeling daarvan.

Is uw klacht onvoldoende opgepakt?

Kon tijdens persoonlijke gesprekken met de praktijkhouder en de interne klachtencommissie uw klacht onvoldoende opgelost worden, dan kunt u op landelijk niveau een klacht indienen bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Dit is een gespecialiseerde onafhankelijke klachten organisatie.

Heeft u verbetervoorstellen?

Heeft u een tip hoe we binnen het ECT de zorg nog optimaler kunnen organiseren? Dan horen we dit graag; deel het met een medewerker of vul het formulier voor tips in. Dan maken wij graag gebruik van uw ervaringen.

Optimale zorg – samen realiseren

De cliëntenraad helpt ons de gemeenschappelijke belangen van cliënten te borgen

Uw gezondheidsbehoefte vormt het uitgangspunt voor ons. Samen bespreken we hoe waardevolle ondersteuning en zorg er optimaal uit zouden zien en wat we graag zouden willen bereiken. Aan de hand hiervan maken we afspraken met partners en ondernemen we actie om die optimale zorg te bieden.

Wat maakt de cliëntenraad zo waardevol voor het ECT?

De leden van de cliëntenraad kennen de zorgverlening binnen het ECT goed en hebben een groot cliëntennetwerk. Hierdoor kunnen zij een signalerende en adviserende rol vervullen. Van deze ervaring maken we gebruik. De cliëntenraad is ook sparringpartner voor het management. Samen bespreken we beleidsplannen volgen we de uitwerking om optimale zorg te kunnen blijven bieden.

Hoe is de cliëntenraad bereikbaar?

De cliëntenraad is per email bereikbaar: clientenraad@ecttiel.nl 

Zou u ook graag actief aan de cliëntenvertegenwoordiging bij willen dragen?

Dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de clientenraad op clientenraad@ecttiel.nl of telefonisch met het ECT-secretariaat 0344-640953.

Leden cliëntenraad

 • Alma van Baal
  Alma werkt als ambtenaar Sociaal Domein bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij zet zich in voor mensen met geldzorgen. Sinds kort is zij projectleider van het Startpunt Scheiden. Dit is een eerste project om verbinding te maken tussen het sociaal domein en het juridisch domein. Haar eerste periode in de raad vond ze interessant, maar ook een zoektocht naar de rol van de raad. Alma: “Onze rol gaat over medezeggenschap. Dit gaat over de grote thema’s die van invloed zijn op de patiënt. Hierop geven wij advies en in sommige gevallen is instemming van ons nodig. Bijvoorbeeld bij digitalisering en geïntegreerde zorg. Deze ontwikkelingen moeten zowel de zorgmedewerkers als de patiënt dienen.”

  Aysenur Kabalay
  Aysenur is dankzij haar indrukwekkende cv een bekend gezicht in Tiel. Samen met haar man is ze eigenaar van Kabalay Holding; de supermarkt Anatolia is hun familiebedrijf waarin ook hun drie zonen werken. Daarnaast zet ze zich als vrijwilliger voor verschillende organisaties op vele fronten in voor vrouwen, mensen die laaggeletterd of analfabeet zijn en/of een niet-Westerse achtergrond hebben. Aysenur: “Ik weet dat veel mensen belemmeringen ervaren in het benaderen van de zorg. Ze zijn niet digitaal vaardig, weten niet hoe het systeem werkt of stuiten op een taalbarrière. Ik wil een brug zijn tussen hen en de zorg.” 

  Annemiek van der Elst
  Annemiek is zelfstandig belastingadviseur met veel opdrachtgevers uit de zorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Ze kent de zakelijke kant van de zorg goed. Ze draagt graag als vrijwilliger haar steentje bij aan initiatieven in en om haar eigen woonplaats Tiel, zoals in het verleden Tiel Maritiem en de Rode Kruis Bloesemtocht. Annemiek: “Ik heb veel affiniteit met de zorg en zie zelf als cliënt ook zaken die anders kunnen. Digitalisering en eenzaamheid vind ik belangrijke thema’s. Door dit samen aan te pakken, kunnen we grotere stappen maken.”