« terug naar vorige pagina

Gemeente convenant

Huisartsen en gemeente werken samen aan zorg en ondersteuning

Tiel, 20 december 2019 

Huisartsenpraktijken in Tiel en de gemeente werken samen om duurzame en integrale zorg en ondersteuning voor de meer kwetsbare inwoners te realiseren. Daarvoor hebben zij afspraken met elkaar gemaakt. Begin december ondertekenden vertegenwoordigers van het Eerstelijns Centrum Tiel, huisartsenpraktijk De Gravin en huisartsenpraktijk Drumpt en zorgwethouder Carla Kreuk-Wildeman het convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Gemeente en huisartsen hebben met elkaar afgesproken dat zij regelmatig contact met elkaar hebben en de werkwijzen op elkaar afstemmen. Ook werken zij samen aan onderwerpen als preventie, (vroeg-)signalering en een gezonde leefstijl. Wethouder Carla Kreuk: “Huisartsen en de gemeente hebben hetzelfde doel. Namelijk optimale zorg – snel én dichtbij – voor onze kwetsbare inwoners. Daar investeren we samen in. Door samen te werken zorgen we er voor dat hulp en ondersteuning van gemeente en huisartsen zo op elkaar aansluiten dat inwoners snel de ondersteuning krijgen die nodig is. De praktijkondersteuner Jeugd is hier een mooi voorbeeld van.”

Huisarts Atty Reesink van het Eerstelijns Centrum Tiel ziet dat de hulpvragen van mensen toenemen en complexer worden. “Samen met de gemeente staan wij als huisartsen voor een grote uitdaging om dit op een goede manier te organiseren in Tiel. Ons uitgangspunt daarbij is: de juiste zorg op de juiste plaats.”