« terug naar vorige pagina

Nieuwsbericht MESO

Graag delen wij bijgaand bericht van Stichting MESO. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijns Ouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde. Het is de ambitie van MESO om passende te zorg te kunnen bieden aan zelfstandig wonende ouderen met een (hoog)complexe zorgvraag en aan hun naasten. Daarbij wordt de huisarts ondersteund als de zorgvraag of -situatie te complex en/of te belastend wordt.

Het betreft heel mooi nieuws: op 1 juli 2024 maakte de Nederlandse Zorgautoriteit bekend dat dankzij een nieuwe beleidsregel de MESO-zorg structureel kan worden bekostigd. Hiermee kan de complexe zorg voor kwetsbare ouderen die thuiswonen geboden blijven. De huisarts, specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundige werken hiervoor nauw samen. Als gevolg hiervan kunnen mensen langer thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Een verhuizing kan hiermee worden uitgesteld of is misschien zelfs helemaal niet meer nodig. Dat betekent een gelukkige oudere en een huisarts die zich ondersteund voelt op dit specialisme.

Als ECT hebben wij vier jaar lang als MESO-pilotlocatie het concept mee-ontwikkeld. Wij zijn erg blij met en trots op deze mooie mijlpaal en kijken uit naar een succesvol vervolg.