« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ) werkt binnen de huisartsenpraktijk en begeleidt mensen met lichte psychische klachten, zoals piekeren, somberheid, angstklachten, rouwverwerking of werkstress/burn-out.

Bij problemen met een psychische aard is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal met u in gesprek gaan over uw vorm en ernst van de psychische klachten. Vervolgens kan de huisarts in samenwerking met de POH-GGZ hulp bieden bij de lichtere psychische problemen.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

De POH GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten en over wat u hebt geprobeerd om van de klachten af te komen. 

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hier wordt samen met u een beeld gevormd van uw situatie. Samen wordt gekeken naar de oorzaken en oplossingen. U krijgt een luisterend oor en concreet advies. Het eerste gesprek duur ongeveer 45 minuten. Daarna volgen 5 tot 6 vervolg gesprekken van een half uur. Mocht uit deze gesprekken duidelijk worden dat u meer gespecialiseerde zorg nodig heeft, dan wordt er in samenspraak met de huisarts gekeken naar de juiste vervolgstappen voor u. 

Vergoeding:

De POH GGZ wordt net als de huisarts vergoed vanuit de basisverzekeringen. U betaalt er geen eigen risico of eigen bijdrage voor. Net als de huisarts heet de POH GGZ een beroepsgeheim.

 

Meer informatie