Meer informatie

 • Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen

  De Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Lees meer

 • Goed om te weten: u heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Fysiotherapeuten werken nauw samen met de huisarts. Met uw toestemming houdt de fysiotherapeut uw huisarts op de hoogte.

 • Opstellen van een wilsverklaring

  U kunt een wilsverklaring zelf opstellen. Het is niet nodig om deze informatie m.b.t. de wilsverklaring vast te leggen bij de notaris. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze wensen en ook in navolging naar gehandeld.

  Het is goed dat in uw omgeving nabestaanden en art(sen) op de hoogte zijn en daarom is het goed om dit vast te leggen door middel van deze documenten. Laat aan deze mensen ook weten dat die wensen er zijn.

  Het is belangrijk om deze wilsverklaring goed te bespreken met:

  • De gevolmachtigden 
  • Kinderen voor zover die niet gevolmachtigden zijn
  • Huisarts
  • Vrienden die opkomen voor uw belangen

  Geef deze mensen dan ook een kopie van de formulieren met door u opgestelde wilsverklaring.

  De formulieren om een wilsverklaring op te stellen zijn te verkrijgen bij uw huisarts. 

 • Het is heel belangrijk dat u snel de juiste zorg krijgt als u naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp (binnen of buiten uw regio) moet. Daarvoor moeten deze zorgverleners inzage hebben in de belangrijkste gegevens die uw eigen huisarts van u heeft. U moet voor deze inzage toestemming geven.

  Lees meer

 • Verwijzingen naar specialisten in het ziekenhuis maakt de huisarts al vele jaren via ZorgDomein. U krijgt dan van uw huisarts bericht over de manier waarop de afspraak in het ziekenhuis tot stand zal komen. Dit bericht wordt gemaild of op papier aan u meegegeven.

  Lees meer

 • Elke donderdag tussen 8.00 en 9.00 uur kunt u op afspraak terecht bij prikpost Ophemert

  Locatie: Huis op Hemert –  Blankeburgsestraat 3 Ophemert Neem u labformulier geprint mee!!

  Elke vrijdag tussen 8.00 en 8.30 uur kunt u bloedprikken zonder afspraak op onze locatie aan de Vuurdoorn 6  Neem u labformulier geprint mee!!

  Lees meer

  • Problemen met lopen of met vervoer kunnen ertoe leiden dat u minder contact heeft.
  • U kunt contact zoeken met mensen die bij u thuis komen, of via internet contact maken.
  • Het is vaak mogelijk om hulp te krijgen bij vervoer, zodat u weer zelf op pad kunt.

  Lees meer

 • Woont u nog zelfstandig en heeft u 24 uur per dag toezicht of zorg nodig dan kan het noodzakelijk zijn  dat u daarvoor extra zorg krijgt toegewezen. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt o.a. of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Lees meer

 • Regelhulp is een routewijzer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  Zoekt u langdurige zorg of hulp voor u zelf of voor iemand anders? Op regelhulp leest u welke mogelijkheden er zijn en waar u naartoe kunt

  Lees meer