« terug naar vorige pagina

Uniek: niet één maar twee Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) bij ECT Tiel

Om overgewicht van volwassenen te verminderen, bieden wij patiënten gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) aan. Een GLI is een interventie waarbij bewegen, voeding en gedrag worden gecombineerd. Het past binnen de ontwikkeling van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Sinds dit jaar vergoedt de basisverzekering, onder voorwaarden, deze door het RIVM goedgekeurde interventies. Harriët Havers van Diëtistenpraktijk Becks & Havers en Leefstijlcoach Sione Brugman bieden beiden een GLI aan: CooL (Sione) en BeweegKuur (Becks & Havers). En het mag gezegd: het is uniek dat binnen één zorggroep patiënten kunnen kiezen uit twee GLI’s!

Tweejarige programma’s
Beide programma’s duren twee jaar, starten op diverse momenten in het jaar en bestaan uit individuele sessies en groepsgesprekken. Sione richt zich met CooL (Coaching op Leefstijl) op gedragsverandering op gezondheidsvaardigheden. De patiënten komen in totaal zeven keer individueel op gesprek en nemen zestien keer deel aan een groepsbijeenkomst. Bij BeweegKuur staan beweging en voeding centraal in combinatie met gedragsverandering. De leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en beweegmakelaar werken hiervoor samen. Er zijn in twee jaar vijftien individuele gesprekken en negen groepsbijeenkomsten. Voor beide GLI’s geldt dat deelname op doorverwijzing van de huisarts is en dat – naast gewichtsdaling – ook verhoging van het welbevinden een belangrijk doel is.

CooL
Sione Brugman: “CooL is een open interventie en het bewustwordingsproces en de zelfactivatie staan centraal. Welke keuzes maak je? Wat doen die met je? Hoe gaat dat in de dynamiek van je gezin, werk en hobby’s? Ik lever geen beweeg- of voedingsplan, maar werk er met de patiënten naartoe dat zij zich realiseren wat bepaalde keuzes betekenen voor hun leven. En dat zij vervolgens zélf bedenken welke kleine veranderingen zij kunnen doorvoeren. Want vele kleine veranderingen hebben uiteindelijk een grote impact. Neem nu de vrouw die na jaren weer met blote benen in de zon durfde. Die stap, dat zelfvertrouwen was nodig om verdere stappen te kunnen nemen, vol te houden en haar levensstijl duurzaam te veranderen. Groepsbijeenkomsten nemen een groot deel van het programma in. Hierin bespreken we onder meer de veranderingen in de levens van de patiënten, krijgen ze informatie en handvatten aangereikt en bedenken ze in verschillende werkvormen hoe zij deze kunnen toepassen.” Klik hier voor de pagina van CooL op onze website.

BeweegKuur
“Bij de BeweegKuur krijgt de patiënt eerst twee intakes,” zegt Harriët Havers. “Bij de leefstijlcoach en bij de diëtist. Daarna volgt een screening door de fysiotherapeut om te beoordelen wat iemand kan. Vervolgens vult de beweegmakelaar deze gegevens aan met patiëntinformatie over het budget, de beschikbare tijd en overige zaken die van invloed zijn. En koppelt deze aan het beschikbare aanbod. Dit is dus maatwerk. Er zijn diverse groepsbijeenkomsten, maar individuele gesprekken met de leefstijlcoach en een enkele keer ook met de fysiotherapeut en diëtist nemen het grootste deel van het programma in. Wij maken mensen er bewust van dat bewegen, gezonde voeding en goede levenskeuzes belangrijk zijn voor hun gezondheid en welbevinden. En zij gaan hiermee zélf aan de slag.”  Klik hier voor de pagina van BeweegKuur op onze website.

Kiezen voor gezonde leefstijl start bij huisarts en POH
Welke GLI een patiënt kiest, hangt af van wat bij hem of haar past. De keuze voor een gezonde leefstijl begint al bij de huisarts en POH. Als zij niet adviseren, maar de GLI’s aanbieden en samen met de patiënt onderzoeken wat het beste zou passen, kan de patiënt zelf de regie nemen. Dat is nodig voor het verdere vervolg en het persoonlijke succes. De patiënt is namelijk ook de enige die de veranderingen kan en moet doorvoeren.

De knop om
Hoe gaat het na bijna één jaar met de in totaal 85 GLI-patiënten? “Heel goed!” zegt Sione. “Er zijn mooie resultaten: patiënten zijn kilo’s kwijt, hebben betere bloedwaarden, zitten lekkerder in hun vel, kijken frisser uit hun ogen, zijn vrolijker… en zo kan ik wel doorgaan.” “Een verminderde buikomvang, betere conditie en nieuwe stappen in het leven,” vult Harriët aan. Sione: “Door één verandering gaat het rad draaien en kan iemand ook wijzigingen op andere gebieden doorvoeren. Van baan veranderen bijvoorbeeld. Als je eenmaal je eigen patroon doorziet, gaat de knop om. Dat zorgt voor meer initiatief. Je wordt letterlijk en figuurlijk een ander mens.”

Terugvalpreventie
Sione en Harriët hebben een duidelijke focus op successen, maar bereiden de patiënten ook voor op terugval. Dat hoort erbij. Sione: “In zo’n traject is dat heel normaal en we motiveren mensen om zich er niet door uit het veld te laten slaan. Belangrijker is dat je opmerkt wat wél goed gaat. Een patiënt baalde er bijvoorbeeld van dat hij tijdens een terugval vijf koeken had gegeten. Voorheen zou hij de hele trommel hebben leeggegeten. Dat dat deze keer niet gebeurde, was pure winst.” Harriët besluit: “Over een jaar hebben we een totaalbeeld van de resultaten van de eerste afgeronde trajecten. Ik verwacht dat onze blik op positieve gezondheid zeker zijn vruchten afwerpt.”