« terug naar vorige pagina

Verloskundig Centrum Meno bestaat 40 jaar

In 1981 begon Meno Tomatala haar verloskundigenpraktijk aan huis. Hiermee telde Tiel plots niet meer één, maar twee verloskundigenpraktijken. In de jaren erna groeide Meno uit tot een waar begrip in en om Tiel. Zij hielp drie generaties ter wereld te komen en ging in 2017 met pensioen. Dat gold niet voor haar gedachtengoed: aandacht voor de psychosociale kant van het ouderschap en oog hebben voor de mens ‘achter de buik’. Anno 2021 wordt dit uitgangspunt springlevend gehouden door verloskundigen Lieve Geelen, Irene Plancius, Bianca Schöne, Brigit Schoemaker en Kirsten van de Lustgraaf.

Meno in Eerstelijns Centrum Tiel
Sinds 2009 huist Verloskundig Centrum Meno in het ECT aan de Dodewaardlaan. Dit heeft als voordeel dat er korte lijnen zijn met de zorgverleners binnen het ECT. ‘Meno’ telt vijf verloskundigen met ieder eigen aandachtsgebieden en specialismes. Deze kennis en ervaring delen zij onderling, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Daarnaast hebben zij een uitstekende samenwerking met onder meer het consultatiebureau, gynaecologen, huisartsen, wijkteams, bekkenspecialisten en fysiotherapeuten. Hierdoor zijn alle zorgverleners rond een zwangere op de hoogte van haar situatie, zowel op medisch als sociaal vlak.

Aandacht voor psychosociale kant
Tot 11 maart 2017 heette de praktijk ‘Verloskundig Centrum Tiel’. Na Meno’s vertrek werd ‘Tiel’ vervangen door ‘Meno’. Hoewel ook de verloskunde onderhevig is aan trends en ontwikkelingen (zoals van houding wisselen tijdens de bevalling en badbevallingen), zal één ding nooit veranderen: de grote aandacht voor de psychosociale kant van de zwangere. De verloskundigen kijken ook naar het leven van de cliënt. Dit levert veel informatie op waarmee zij de vrouw en haar gezin nog beter kunnen helpen voor, tijdens en na de bevalling. Hiermee dragen zij bij aan een goede start. En dat doen zij jaarlijks ruim 400 keer.

Kracht en coaching
De verloskundigen zien een bevalling als een life event. Ze willen dat de vrouwen trots op zichzelf zijn en met een goed gevoel terugkijken op de geboorte van hun kindje. Daarbij is het belangrijk dat vrouwen zich ervan bewust zijn dat zij autonomie hebben. Zij kunnen zelf kiezen voor een bevalling thuis of in het ziekenhuis. De verloskundigen coachen vrouwen door de bevalling heen en benadrukken daarbij hoe sterk zij zijn. Een gevoel waarop de moeders de rest van hun leven kunnen terugvallen.

Zwanger in coronatijd
De coronaperiode heeft/had uiteraard veel invloed op het centrum. Zo zijn er meer baby’s geboren! Negatief was dat de partner van zwangere vrouwen niet mee mocht komen naar het spreekuur en er minder prenatale controles werden uitgevoerd. Maar er waren ook voordelen. Voor veel vrouwen was het prettig dat ze in de kraamweek geen of weinig bezoek mochten ontvangen. Zo konden ze rustig wennen aan de nieuwe gezinssituatie en hun blik op de toekomst richten.

Ambities voor de toekomst
Voor de toekomst van het Verloskundig Centrum Meno zien de verloskundigen mooie ontwikkelingen. Om kinderen en hun ouders een nog betere en gezondere toekomst te kunnen bieden, dragen zijn actief bij aan projecten als Rookvrije Generatie en Kansrijke Start. Dit laatste actieprogramma richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Ook willen zij het centrum uitbreiden met zorg voor alle zaken die te maken hebben met het vruchtbare leven van een vrouw. Voor nu viert de praktijk haar 40-jarig bestaan en danken de verloskundigen de duizenden vrouwen die zij in de vele jaren mochten bijgestaan.

Meer informatie:  www.verloskundigcentrummeno.nl

Foto: Verloskundigen Brigit Schoemaker en Irene Plancius met op de laptop Bianca Schöne en Lieve Geelen van Verloskundigen Centrum Meno