« terug naar vorige pagina

Zorgprofessionals Tiel trekken aan de bel

Tijd voor de patiënt
Jelle Sündermann, huisarts bij Eerstelijns Centrum Tiel, is net als zijn collega’s bezorgd over de afname van het aantal telefoontjes over klachten die niets met corona te maken hebben. “Mensen zijn bang dat wij geen tijd voor ze hebben. Of zij hebben meegemaakt dat zij niet meteen contact kregen of moesten wachten op een afspraak. Dat kwam omdat wij de eerste tijd zeer druk waren om alles rondom de coronacrisis te organiseren. In zeer korte tijd moesten wij veel veranderen en aanpassen om zo goed en veilig mogelijk te kunnen werken. Dat hebben wij geheel op orde. We zijn goed georganiseerd en hebben tijd en ruimte voor patiënten met andere klachten.” 

Telefoon, app en videobellen
Zal ik met mijn klacht of vraag de huisarts bellen? Veel mensen vragen zich dat nu af. Jelle Sündermann adviseert om eerst op de betrouwbare website www.thuisarts.nl te kijken, de klacht(en) op te zoeken en het bijbehorende advies op te volgen. Staat bij een bepaalde klacht dat u contact met de arts moet opnemen, dan moet u dat doen. Maar ook als dat er niet staat en u heeft vragen voor uw arts, doet u er goed aan te bellen. Op basis van het telefoongesprek kan de arts of de doktersassistente een goede inschatting maken van de zorg die nodig is. En wanneer die nodig is. Dat varieert van een antwoord op een vraag, een advies, een medicijnvoorschrift of – als behandeling op afstand niet kan – een afspraak in de praktijk. Daarnaast werken de artsen met videobellen. Zo zien zij patiënten en kunnen zij bepaalde klachten visueel beoordelen. Ook is er een app waarmee arts en patiënt contact hebben: in tekst en beeld, want mensen kunnen heel eenvoudig een foto sturen. Belangrijk is te weten dat ook de doktersassistenten de klacht van de patiënt goed kunnen beoordelen en passende adviezen kunnen geven. Zij volgen daarbij duidelijke richtlijnen. De huisarts controleert deze adviezen altijd naderhand. Of beantwoordt de vraag van de patiënt als de assistente die aan hem of haar voorlegt.

Veiligheid bij de huisarts en in het ziekenhuis
De huisartsen merken ook dat patiënten zich afvragen of zij wel veilig zijn bij de huisarts en in het ziekenhuis. Zij zijn bang besmet te raken met het coronavirus. Die angst is niet nodig. De huisartspraktijken worden in hun geheel zeer goed schoongemaakt en na iedere patiënt worden zaken als bureaus en instrumenten ontsmet. De arts draagt een mondkapje en handschoenen, die uiteraard na iedere patiënt worden weggegooid. De patiënten worden verspreid over de dag ontvangen, dus geen volle wachtkamers. Daar zijn de stoelen op veilige afstand van elkaar geplaatst. Deuren gaan zoveel mogelijk vanzelf open. Ook het ziekenhuis is een veilige plek. Daar wordt gewerkt met zogenaamde gescheiden stromen. Dat betekent dat coronapatiënten niet in dezelfde ruimten komen als mensen met andere klachten. Ruimtes, specialisten en patiënten blijven strikt gescheiden.

Voorrang aan patiënten met dringende klachten
Uiteraard leven we in een uitzonderlijke tijd en zullen de artsen voorrang geven aan patiënten die urgente zorg nodig hebben. Daardoor kan het voorkomen dat iemand met een klacht die niet dringend verholpen moet worden iets langer dan normaal moet wachten. Jelle Sündermann: “Wij zijn er voor u, willen u helpen en hopen dat u belt zodat verdere gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden. En bij levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 112.”