« terug naar vorige pagina

Nieuw: cliëntenraad ECT

Even voorstellen…

Fris geïnstalleerd en helemaal klaar voor hun mooie taak: de leden van de fonkelnieuwe cliëntenraad hebben er zin in. Alma van Baal, Antoine Timmermans en Frederik Bennis kijken sinds begin september vanuit onze cliënten naar ons beleid. Als vertegenwoordigers van deze grote groep – voor wie wij onze elke dag met hart en ziel inzetten – brengen zij de zorgbehoefte in beeld en adviseren zij ons over ons beleid. Wij zijn erg blij met hun komst en stellen hen graag even voor.

Alma van Baal, voorzitter
Alma werkt als ambtenaar Sociaal Domein bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Ze vindt aandacht voor gezondheid en de goede zorg erg belangrijk. Alma: “Welzijn is één van de belangrijkste dingen in het leven van een mens. Zit er een kink in de kabel, is het belangrijk om goede ondersteuning te krijgen om de beste versie van jezelf te kunnen zijn.” 

Antoine Timmermans, secretaris en vicevoorzitter
Antoine is gepensioneerd en bij velen bekend als één van de drijvende krachten van de Tielse Wandel Challenge. Antoine: “Ik vind het een interessante ontwikkeling dat zorg in een breder perspectief wordt gebracht. Wat is bijvoorbeeld de invloed van wekelijks wandelen op je gezondheid? ECT is daarmee bezig, er wordt ingezet op preventie. Dat heeft mijn interesse.”

Frederik Bennis, penningmeester
Frederik zit onder andere in de cliëntenraad van de Ambulancezorg Gelderland Zuid, zet zich in voor de Stichting Ouderen Gelderland en is vrijwilliger bij de ANWB. Ouderen hebben zijn speciale aandacht: “De ontwikkelingen gaan snel en we willen zorgen dat ouderen mee kunnen komen met alle innovaties. Ze leven vaak geïsoleerd en zijn eenzaam. Dat heeft direct invloed op hun gezondheid. We willen een brug slaan en ze letterlijk aangesloten houden.”

Meningen en ervaringen van cliënten ophalen
Alma, Antoine en Frederik kennen de zorgverlening binnen het ECT goed en hebben een groot cliëntennetwerk. Hierdoor kunnen zij een signalerende en adviserende rol vervullen. Van deze ervaring maken wij graag gebruik. De cliëntenraad is ook sparringpartner voor het management. Samen bespreken wij beleidsplannen en volgen we de uitwerking om optimale zorg te kunnen blijven bieden. De leden zullen een aantal keer per jaar vergaderen. Eén van de onderwerpen van de eerste vergadering zal (een visie op) het ophalen van de meningen en ervaringen van cliënten zijn.

Hoewel de cliëntenraad ons reilen en zeilen bekijkt door de bril van de cliënt, is niet het eerste aanspreekpunt waar klachten kunnen worden ingediend. Daarvoor bestaat de klachtencommissie. Alles hierover is te vinden op: https://www.ecttiel.nl/uw-belang/

Kortom, heeft een cliënt:

  • feedback, ideeën, ervaringen, tips die hij/zij wil delen, dan is dit welkom bij de cliëntenraad:
    e-mail: clientenraad@ecttiel.nl, telefoon ECT- secretariaat 0344-640953
  • klachten over de zorg(verlener), gang van zaken, e.d. dan is dit welkom bij de klachtencommissie: https://www.ecttiel.nl/formulier-voor-klachten/ telefoon ECT- secretariaat 0344-640953