Meer informatie

 • Heeft u last van somberheid of andere psychische klachten? Of zijn er problemen in uw relatie of in het gezin? Maak een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ in het Eerstelijns Centrum Tiel. Vaak bent u met een paar gesprekken al geholpen.

  Een praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) helpt u als u psychische klachten heeft. De praktijkondersteuner is verbonden aan de huisartsenpraktijk. Dat betekent dat de praktijkondersteuner samenwerkt met uw huisarts. De praktijkondersteuner GGZ wordt ook wel POH-GGZ genoemd.

  Bekijk hier de folder met patiënteninformatie.

 • Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen

  De Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Lees meer

 • Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijk over uw gegevens beschikt en dat deze juist en compleet zijn. Dit om u te kunnen informeren over belangrijke ontwikkelingen, het versturen van verwijzingen etc.

  Gegevens die belangrijk zijn:

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • Verzekeringsgegevens

  De assistent zal u regelmatig vragen of uw gegevens nog juist zijn.
  Wij vragen u ook wijzigingen door te geven via MijnGezondheid.net of tijdens uw eerstvolgende contact met de praktijk.   

 • De huisartsenpraktijk is digitaal bereikbaar via MijnGezondheid.net en de bijbehorende app MedGemak. 
  In uw patiëntenportaal kunt u digitaal uw vraag stellen aan uw zorgverlener, uitslagen en uw medisch dossier inzien. 

  Voor het maken van afspraken vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Dit kan op de volgende momenten:

  • Tussen 08.00 uur – 10.00 uur
  • Tussen 10.45 uur – 12.00 uur

  Tussen 13.00 uur en 15.30 uur is de assistent bereikbaar voor vragen. Vanaf 15.30 uur is de assistent bereikbaar voor spoed in verband met andere werkzaamheden.  

 • Het is heel belangrijk dat u snel de juiste zorg krijgt als u naar de huisartsenpost, de coronapost of de spoedeisende hulp (binnen of buiten uw regio) moet. Daarvoor moeten deze zorgverleners inzage hebben in de belangrijkste gegevens die uw eigen huisarts van u heeft.

  U moet voor deze inzage toestemming geven. Heeft u contact met de huisartsenpost of de spoedeisende hulp, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van uw huisarts worden geraadpleegd. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de spoedeisende hulp de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen.

  U houdt zelf de regie en kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. 

  U kunt de toestemming nu al regelen, dat scheelt tijd.
  Het kan op drie manieren:

  1️⃣ Zeg het tegen uw huisarts en apotheek
  2️⃣ Geef uw huisarts en apotheek een ingevuld toestemmingsformulier, die vindt u hier 👉 https://www.volgjezorg.nl/toestemming
  3️⃣ Regel het online op Volgjezorg 👉https://www.volgjezorg.nl/inloggen-persoonlijke-omgeving-to…

  Tijdelijke oplossing

  Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt. Kijk voor alle informatie op 👉 https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

 • Is het nodig dat iemand anders voor u naar de praktijk belt? U dient hiervoor toestemming te geven.

  Download hier het machtigingsformulier en geef deze ingevuld af aan de balie.

  Pas op! U geeft hiermee niet alleen toestemming voor het maken van afspraken maar ook voor het opvragen van uitslagen en andere medische gegevens.

 • Wanneer u de urine wilt laten onderzoeken, geeft u bij voorkeur de eerste ochtendurine af aan de balie.
  De urine afgeven in de daarvoor bestemde urinecontainer.
  Houd informatie over de klachten bij de hand.
  Ook indien u de urine komt afgeven van een ander persoon!

  De urine graag voor 10 uur ’s morgens afgeven i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek.

  Tussen 13.00 en 15.30 uur kunt u bellen voor de uitslag en het vervolgbeleid.

 • Wanneer u niet op de afspraak kunt komen bij Huisarts, Assistente of Praktijkondersteuner dient u dit 24 uur van te voren af te zeggen bij de assistente.

  Doet u dit niet en verschijnt u niet op de afspraak dan krijgt u een nota.

  Deze nota wordt niet vergoed door uw verzekering.

  Daarom….Kunt u niet op uw afspraak komen dan minstens 24 uur van tevoren afmelden!

 • Ouders mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar
  Ben je nog geen 12 jaar? Dan beslissen jouw ouders over jouw medische behandeling. Daarom mogen je ouders jouw dossier inzien. 

  Het medisch dossier van kinderen tussen 12 en 16 jaar
  Ben je 12 jaar of ouder, maar nog geen 16? Dan is jouw toestemming nodig voordat jouw ouders inzage krijgen in jouw dossier. Dat is alleen anders als jouw ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid op jouw leeftijd. 

  Ouders hebben geen inzage in het medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar
  Als je 16 bent, heb jij zelf recht op inzage in jouw medisch dossier. Jouw ouders hebben geen recht meer op inzage. Behalve als jij hiervoor toestemming geeft, net zoals dat voor volwassenen geldt.